عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

تمسّك

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : من و اهل بيتم درختى هستيم كه در بهشت است و شاخه هاى آن در دنياست؛ پس هركه به ما چنگ آويزد راهى به سوى پروردگارش در پيش گرفته است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركه پس از من به عترتم تمسّك جويد از رستگاران است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : امامان پس از من دوازده نفرند كه نه نفر آنان از پشت حسين هستند و مهدى اين امّت از ماست. هركه پس از من به ايشان تمسك جويد هر آينه به ريسمان خدا چنگ زده است و هركه آنان را ترك گويد خدا را ترك گفته است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : به (رشته) فرمانبردارى از امامانتان چنگ زنيد و از فرمانشان سرپيچى نكنيد؛ زيرا كه اطاعت از آنان اطاعت از خداست و نافرمانى كردن از آنها نافرمانى از خدا مى باشد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هركه دوست دارد كه بر كشتى نجات بنشيند و به دستگيره محكم چنگ آويزد و ريسمان استوار خدا را بگيرد بايد پس از من على را دوست بدارد و با دشمن او دشمنى كند و امامان هدايتگر از نسل او را به پيشوايى بپذيرد ؛ زيرا كه آنان پس از من جانشينان و اوصياى من و حجّت خدا بر خلقند و سروران امّت هستند و پرهيزگاران را به سوى بهشت مى برند. حزب آنان حزب من است و حزب من حزب خداست و حزب دشمنان آنان حزب شيطان است.

پرینت احادیث

ابوذر: شنيدم پيامبر صلي الله عليه و آله به على عليه السلام مى فرمايد: اى على! هر كه شما را دوست بدارد و به دامن شما چنگ زند هر آينه به دستگيره محكم چنگ زده است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام: رسول خدا صلي الله عليه و آله به من فرمود: اى على،... شما حجّت خدا بر خلق او و آن دستگيره محكم هستيد كه هركس بدان چنگ زند هدايت شود و هركه رهايش كند گمراه گردد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام: هركه به ما چنگ زند به ساحل نجات رسد و هر كه رهايمان كند غرق شود.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : به كجا مى رويد و به كدامين سو منحرفتان مى كنند، در حالى كه علامتها برپاست و نشانه ها آشكار ست و منازه ها بر افراشته است؟! از چه رو اين چنين سرگشته و گمراهيد با اين كه عترت پيامبرتان كه زمامداران حقند و نشانه هاى دين و زبانهاى راستى در ميان شما هستند؟! پس، آنان را همچون قرآن حرمت نهيد و فرمان بريد و به سرچشمه فيض آنان درآييد آن گونه كه اشتران تشنه كام به آبشخور هجوم مى برند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام: بر شما باد به تقواى الهى و فرمانبرى از كسى كه از خدا فرمان مى برد، يعنى اهل بيت پيامبرتان، همانان كه به دليل اطاعتشان از خدا سزاوارترند كه فرمانشان بريد تا از كسانى كه به دروغ خود را به حقّ منتسب مى كنند و دم از آن مى زنند و رو در روى ما ايستاده اند ؛ فضايل ما را به خود مى بندند و همانها را در حقّ ما انكار مى كنند، بر سر غصب حقّ ما، با ما مى ستيزند و ما را از آن كنار مى زنند؛ البته اينان كيفر آن چه را مرتكب شدند چشيدند و به زودى (در آخرت) به كيفر اين تبهكارى خود خواهند رسيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام: به اهل بيت پيامبرتان بنگريد و راه و روش آنان را در پيش گيريد و پيرو ايشان باشيد؛ زيرا كه آنان هرگز شما را از راه راست بيرون نمى برند و هيچ گاه به نابودى نمى كشانند؛ اگر آنها نشستند شما نيز بنشينيد و اگر برخاستند برخيزيد و بر ايشان پيشى نگيريد كه گمراه مى شويد و از آنها عقب نمانيد كه به هلاكت مى افتيد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام: رايت حقّ در دست ماست، هركه در سايه آن در آيد او را پناه دهد و هركه به سوى آن بشتابد رستگار شود و هر كه از آن واپس ماند نابود شود و هركه از آن جدا گردد [به وادى هلاكت وضلالت] فرو افتد وهركه بدان چنگ زند نجات يابد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام: هركه به دامن ما چنگ زند به ساحل نجات رسد و هركه جز راه ما را بپيمايد غرق گردد، براى دوستداران ما فوجهايى از رحمت خداست و براى دشمنان و كينه توزان ما فوجهايى از خشم خدا، راه ما مستقيم است و امر ما باعث هدايت و رستگارى است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام: ابو عبيده معمر بن مثنى و ديگران: اميرمؤمنان در نخستين خطبه اى كه پس از بيعت مردم با او بر امر خلافت ابراز فرمود : بدانيد كه نيكان خاندان من و پاكان نژاد من در خردسالى بردبارترين مردمند و در بزرگى داناترين مردم. بدانيد ما اهل بيتى هستيم كه علم ما برگرفته از علم خداست و به حكم خدا حكم مى كنيم و سخن راست را گرفته ايم، پس اگر از ما پيروى كنيد به واسطه بينشهاى ما راه را بيابيد و اگر چنين نكنيد خداوند با دستهاى ما شما را نابود خواهد كرد؛ رايت حقّ با ماست، هركه در پى آن حركت كند به ساحل نجات رسد و هركه از آن عقب ماند غرق شود؛ بدانيد كه به واسطه ما انتقام هر مؤمنى گرفته مى شود و به واسطه ما طوق خوارى از گردنهايشان باز مى گردد و به ما آغاز مى شود نه به شما و به ما پايان مى پذيرد نه به شما.

پرینت احادیث

جابر از امام باقر عليه السلام: آل محمّد عليهم السلام همان ريسمان خدايند كه ما را به چنگ زدن بدان فرمان داده و فرموده است: «و همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد و پراكنده مشويد» .

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام ـ درباره آيه «همگى به ريسمان خدا چنگ زنيد» ـ : آن ريسمان ما هستيم.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : چه مانعى دارد كه هرگاه مردم با شما سخن گفتند به آنها بگوييد: ما از همان راهى رفته ايم كه خدا رفته است و همان چيزى را برگزيده ايم كه خدا برگزيده است. خداوند سبحان محمّد صلي الله عليه و آله را برگزيد و آل محمّد را براى ما گزينش فرموده؛ پس ما به برگزيدگان از جانب خداى عز و جلتمسّك جسته ايم.

پرینت احادیث

امام صادق عليه السلام : دروغ مى گويد كسى كه مدعى است ما را شناخته اما به دامن ديگران چنگ آويخته است.

پرینت احادیث

يونس بن عبدالرحمن: به امام كاظم عليه السلام عرض كردم: چگونه موحد باشم ؟ فرمود: اى يونس! بدعتگذار مباش، كسى كه به رأى خود نظر دهد هلاك شود و هركه اهل بيت پيامبرش را رها كند گمراه گردد و كسى كه كتاب خدا و گفتار پيامبرش را فرو گذارد كافر شود.

پرینت احادیث

سويد سائى: امام كاظم عليه السلام در نامه اى به من نوشت: قبل از هر چيز لازم است به تو بگويم كه من در همين شبها از دنيا خواهم رفت و از اين بابت نه بى تابم و نه نادم و نه در آن چه خداوند حكم كرده و تحقق آن قطعى است شكّ و ترديد دارم؛ پس به دستگيره دين، يعنى آل محمّد صلوات اللّه عليه و عليهم و به دستگيره استوار، يعنى اوصياى آنها يكى پس از ديگرى، چنگ زن و در برابر آن چه گفتند تسليم و راضى باش.
گفتنى است احاديثى كه بر وجوب تمسّك به اهل بيت دلالت دارند بيش از حدّ تواترند، از جمله حديث ثقلين كه در بخش سوم، فصل اول، عنوان «همسنگ قرآن»، گذشت.

پرینت احادیث 

رسول خدا صلی الله علیه و آله :

اَلْبُـكاءُ مِنْ خَشْيَةِ اللّهِ نَجاةٌ مِنَ النّارِ؛
گريه از ترس خدا، مايه نجات از دوزخ است.

جامع الاحادیث ، ص64

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450