عضویت نظرات درباره پايگاه تماس با ما

ط ـ دنيادوستى با آخرت دوستى جمع نمى شود

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : دنياطلبى به آخرت زيان مى زند و آخرت طلبى به دنيا لطمه مى زند. شما به دنيا زيان بزنيد كه آن به زيان زدن ، سزاوارتر است.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كه دنيايش را دوست بدارد ، به آخرت خود زيان مى رساند، و هر كه آخرتش را دوست بدارد ، به دنياى خويش زيان مى زند . پس، شما آنچه را ماندگار است ، بر آنچه فناپذير است ، ترجيح دهيد.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كه دنيا را دوست بدارد ، هراس آخرت از دلش مى رود . خداوند به هيچ بنده اى علمى نداد و آن علم بر دنيادوستى او نيفزود ، مگر آن كه از خداوند متعال دورتر شد، و خشم خداوند متعال بر او فزونى گرفت.

پرینت احادیث

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كه دنيايش را دوست بدارد و بدان شادمان گردد ، ترس آخرت از دلش مى رود.

پرینت احادیث

عيسى عليه السلام ـ در اندرزهايش ـ : به حق به شما مى گويم: هر كه زراعتش را از علف هاى هرز پاك نكند ، علف هايش بسيار مى گردد ، چندان كه همه زراعت را فرا مى گيرد و تباهش مى كند. همچنين كسى كه دنيادوستى را از دلش بيرون نكند ، همه دلش را فرا مى گيرد تا جايى كه ديگر مزه آخرت دوستى را نچشد.

پرینت احادیث

عيسى عليه السلام : دوستى دنيا و آخرت ، در دل هيچ مؤمنى نمى گنجند ، چنان كه آب و آتش در يك ظرف نمى گنجند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : جوينده دنيا، آخرت را از دست مى دهد و مرگ ، او را در مى رسد و ناگهان او را فرو مى گيرد، و از دنيا جز به آنچه قسمت اوست ، نمى رسد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه دنيا مطلوب او باشد ، به آخرت دست نمى يابد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس چيزى از دنيا را به دست آورد ، بيشتر از آنچه به دست آورده ، از آخرت از دست مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : هر كس خواهان تجمّلات دنيا باشد ، زندگى جاويدان مطلوب را از دست مى دهد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : خواهانِ جمع ميان دنيا[ى نكوهيده] و آخرت بودن ، از نيرنگ هاى نفْس است.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با برگزيدنِ دوستى دنياست كه آدميان به سوء عاقبت ، گرفتار مى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : آخرت و دنيا[ى نكوهيده] ، با هم جمع نمى شوند.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : با وجود دنياخواهى، كار براى آخرت ، سودى نمى بخشد.

پرینت احادیث

امام على عليه السلام : كسى كه سرگرم دنياست ، چگونه براى آخرت كار كند؟!

پرینت احادیث 

امیر المؤمنین علی علیه السلام :

القَلبُ المُحِبُّ للّه‏ِِ يُحِبُّ كَثيرا النَّصَبَ للّه‏ِِ، وَالقَلبُ اللاّهي عَنِ اللّه‏ِ يُحِبُّ الرّاحَةَ؛
قلب دوستدار خدا، خستگى براى خدا را بسيار دوست دارد و قلب بى ‏خبر از ياد خدا، آسايش را دوست دارد.

تنبيه الخواطر: ج2، ص 87

چهل حدیث « روزه »

تعداد كتابها : 111

تعداد احاديث : 45456

تعداد تصاویر : 685

تعداد حدیث روز : 646

تعداد کلید واژه ها : 608

تعداد اعضاء : 3450