کتابخانه احادیث شیعه

گوناگون

پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : خداوند متعال مى فرمايد: «اى دنيا! بر دوستان من تلخ شو، و به كام آنان شيرين مباش ، كه فريفته شان مى گردانى».
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : هر كه به دنيا بپردازد، از آن درمانده مى شود.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلي الله عليه و آله : دنيا ، عروسى منافقان است و قيامت ، عروسى پرهيزگاران.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : ميل به دنيا، يقين را به تباهى مى كشاند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه مملوك دنيا شود، زياد زمين مى خورد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنياطلبى، ريشه فتنه [و گناه] است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، مسخره كسى است كه آن را درست ارزيابى كند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، همان گونه كه مى بندد، مى شكند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، [آدمى را] وا مى نهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اندكِ دنيا، بسيارِ آخرت را از بين مى برد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر كه از دنيا چيزى بجويد، در آخرت ، بيشتر از آنچه جُسته است ، از دست مى دهد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در حكمت هاى منسوب به ايشان ـ : دنيا سرگردان كننده، دور افكننده، رسواگر، پرستار و زخم بند است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوبِ ، دنيا ، [ مايه ] افسوس است و بدِ آن ، [ مايه [پشيمانى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا، سودايى زيانبار است، و [در اين سودا] انسان ، زيان كننده .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : خوراك دنيا سم است و ريسمان هايش پوسيده.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : بخشش دنيا فناست، و آسايشش رنج، و سلامتش نابودى، و دِهِش هايش پس گرفتنى.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : آن كه به خاطر دنيا پيوند برقرار كند، پيوندش گسستنى است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : در مواهب دنيا رقابت مكن؛ چرا كه مواهب آن ، خُرد است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همه سودهاى دنيا ، زيان است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : دنيا مى دهد و پس مى گيرد، فرمان مى برد و سر مى پيچد، رَم مى دهد و اُنس مى گيرد، و اميدوار مى كند و نوميد مى گرداند. نيك بختان از آن روى مى گردانند، و شوربختان به آن مى گرايند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر چيزى كه سود نرساند، زيان مى زند، و دنيا با وجود شيرينى اش تلخ است، و درويشى دنيا با وجود توانگرى به خدا (داشتن سرمايه اى چون خداوند) ، زيانى [ به انسان ] نمى رساند.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : هر توانگرى اى در دنيا، تنگ دستى است.
نمایش منبع
صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : يا أيُّهَا النّاسُ ! مَتاعُ الدُّنيا حُطامُ موبِئٌ حديث ، فَتَجَنَّبوا مَرعاهُ ؛ قُلعَتُها حديث أحظى مِن طُمَأنينَتِها ، وبُلغَتُها حديث أزكى مِن ثَروَتِها . حديث
امام على عليه السلام : اى مردم! كالاى دنيا [چون] خاشاكى است طاعون زده . پس ، از چريدن در آن ، دورى كنيد. رخت بربستن از آن ، خوش تر از آرميدن در آن است، و قدرى از آن به اندازه كفاف ، پاك تر از ثروت آن است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام ـ در ديوان منسوب به ايشان ـ :
شهد دنياى تو شرنگين است پس شهد را جز با شرنگ نمى خورى

ستوده هاى دنياى تو نكوهيده است /پس ستايش را جز با نكوهش به دست نمى آورى

هر گاه كارى كامل شود ، كاستى اش نمايان مى شود/ هر گاه گفته شد : كامل شد، منتظر نابود شدنش باش

چه بسيار تقديرى كه در دلِ غفلتى خزيد / و تا مردم به خود آمدند ، بر آنان يورش آورد!
نمایش منبع
امام حسن عليه السلام ـ در نكوهش دنيا ـ : دنياخواه، بنده دنيادار است.
نمایش منبع
حدیث روز 

امام محمد باقر علیه السلام :

مَنْ طَلَبَ الدُّنْيا اسْتِعْفافاً عَنِ النّاسِ، وَ سَعْياً عَلى أهْلِهِ، وَ تَعَطُّفاً عَلى جارِهِ، لَقَى اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَوْمَ الْقِيامَةِ وَ وَجْهُهُ مِثْلُ الْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ

هركس دنيا را به جهت يكى از اين سه حالت طلب كند: بى نيازى از مردم؛ آسايش و رفاه خانواده و عائله اش؛ كمك و رسيدگى به همسايه اش؛ روز قيامت در حالتى محشور مى گردد و به ملاقات خداوند متعال نايل مى شود كه صورتش همچون ماه شب چهارده، نورانى است.

وسائل الشّيعة: ج 17، ص 21، ح 5

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 608

تــعــداد اعــضــاء : 3454