احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : أوَّلُ ما يوضَعُ فِي الميزانِ الخُلُقُ الحَسَنُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :نخستين چيزى كه در ترازو [ى اعمال] نهاده مى شود ، خوش خويى است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : أىُّ داءٍ أدوى مِنَ البُخلِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :كدامين درد ، دردناك تر از تنگْ چشمى است؟!

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلبَذاءُ مِنَ الجَفاءِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :دشنام گفتن ، نشانه درشت خويى است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلبِرُّ حُسنُ الخُلقِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :نيكوكارى [همان] خوش اخلاقى است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلبَرَكَةُ مَعَ أكابِرِكُم ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :بركت با پيران شماست .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلبِطالَةُ تُقِسي القَلبَ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :بيكارى ، دل را سخت مى كند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلتّائِبُ مِنَ الذَّنبِ كَمَن لاذَنبَ لَهُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :توبه كننده از گناه ، همچون كسى است كه گناهى نكرده است .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 143 از 1574