احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلتَّحَدُّثُ بِالنِّعَمِ شُكرٌ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :بازگويى نعمت ها ، سپاسگزارى [از آنها] است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلتَّدبيرُ نِصفُ العَيشِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :عاقبت انديشى ، نيمى از آسايش زندگى است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : تَعَرَّف إلَى اللّه ِ فِي الرَّخاءِ يَعرِفكَ فِي الشِّدَّةِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هنگام آسايش ، با خدا آشنا باش ، تا در سختى با تو آشنايى كند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : تَفَرَّغوا مِن هُمومِ الدُّنيا مَا استَطَعتُم ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :چندان كه مى توانيد ، دل از غم هاى دنيا تهى داريد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اِلتَمِسُوا الجارَ قَبلَ شِراءِ الدّارِ وَ الرَّفيقَ قَبلَ الطَّريقِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :پيش از خريد خانه، از همسايه ، و پيش از راهى شدن، از همراه پرس و جو كنيد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اِلتَمِسُوا الرِّزقَ في خَبايَا الأَرضِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :روزى خود را از آنچه در زمين پنهان است ، بجوييد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلتَّوَدُّدُ نِصفُ العَقلِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :
دوستى كردن ، نيمى از خردمندى است .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 144 از 1574