احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : كُن فِي الدُّنيا كَأَنَّكَ غَريبٌ أو كَأَنَّكَ عابِرُ سَبيلٍ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :در دنيا چنان باش كه گويى بيگانه اى يا رهگذرى هستى .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلكَيِّسُ مَن دانَ نَفسَهُ و عَمِلَ لِما بَعدَ المَوتِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هوشمند ، كسى است كه نفْس خويش را رام سازد و براى پس از مرگ ، دركار باشد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : لا إيمانَ لِمَن لا أمانَةَ لَهُ ؛ و لا دينَ لِمَن لا عَهدَ لَهُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :قضا را برنمى گرداند ، مگر دعا ، و دين ندارد آن كه پايبند پيمان نيست .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : لا تَحاسَدوا و لا تَناجَشوا و لا تَباغَضوا و لا تَدابَروا و كونوا عِبادَ اللّه ِ إخوانا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :به يكديگر حسد نبريد و در خريد و فروش براى فريب دادن خريدار ، به دورغ ، بر بهاى كالا نيفزاييد ، به يكديگر كينه نورزيد و پشت نكنيد ، و از آن گروه بندگان خدا باشيد كه با يكديگر برادرند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : لا تُحَقِّرَنَّ مِنَ المَعروفِ شَيئا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هيچ كار نيكى را كوچك نشمار .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : لا تَخرِقَنَّ عَلى أحَدٍ سِترا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :پرده هيچ كس را مَدَر .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : لا تَسُبُّوا الأَمواتَ فَتُؤذوا بِهِ الأَحياءَ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :به مردگان دشنام ندهيد ، كه با اين كار ، زندگان را مى آزاريد .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 156 از 1574