احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : لَيسَ مِن خُلُقِ المُؤمِنِ المَلَقُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :چاپلوسى ، خوى مؤمن نيست .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : ما آمَنَ بِالقُرآنِ مَنِ استَحَلَّ مَحارِمَهُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :آن كه حرام قرآن را حلال شمارد ، به آن ايمان نياورده است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : ما تَقَرَّبَ العَبدُ إلَى اللّه ِ تَعالى أفضَلُ مِن سُجُودٍ خَفِيٍّ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :بنده با چيزى برتر از سجده نهانى به خداوند ، تقرّب نمى جويد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : ما خابَ مَنِ استَخارَ ؛ و لانَدِمَ مَنِ استَشارَ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :آن كه خواهان خير باشد ، زيان نمى بيند ، و آن كه مشورت كند ، پشيمان نمى شود .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : ما زانَ اللّه ُ تَعالى عَبدا بِزينَةٍ أفضَلَ مِن عَفافٍ في دينِهِ و فَرجِهِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :خداوند ، بنده اى را به زينتى زيبنده تر از پاكى در دين و پاك دامنى نياراست .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : ما عالَ مَنِ اقتَصَدَ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :آن كه ميانه روى پيشه كند ، گرفتار فقر نمى شود .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : ما عُبِدَ اللّه ُ بِشَيءٍ أفضَلَ مِن فِقهٍ فِي الدّينِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :خداوند به چيزى برتر از شناخت عالمانه دين ، عبادت نشد .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 161 از 1574