احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلمُجاهِدُ مَن جاهَدَ نَفسَهُ في طاعَةِ اللّه ِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :مجاهد ، كسى است كه در راه فرمانبردارى از خدا ، جهاد با نفس كند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مُدارةُ النّاسِ صَدَقَةٌ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :مدارا كردن با مردم ، [مانند] صدقه دادن است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلمَرءُ عَلى دينِ خَليلِهِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :آدمى ، پيرو مرام دوست خويش است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلمَسجِدُ بَيتُ كُلِّ تَقِيٍّ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :مسجد ، خانه هر پرهيزگارى است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلمُسلِمُ أخُو المُسلِمِ لايَظلِمُهُ و لا يُسلِمُهُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :مسلمان ، برادر مسلمان است ؛ نه بر او ستم مى كند و نه به دست [ستم ]ديگرانش مى سپارد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : اَلمُسلِمُ مَن سَلِمَ المُسلِمونَ مِن لِسانِهِ و يَدِهِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :مسلمان ، كسى است كه مسلمانان از دست و زبان او آسوده باشند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مِلاكُ الدّينِ الوَرَعُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :نشانه ديندارى ، پارسايى است .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 163 از 1574