احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن آتاهُ اللّه ُ خَيرا فَليُرَ عَلَيهِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه خداوند به او نعمتى داده است ، بايد [نشانه هاى آن] در او نمايان باشد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَنِ اشتاقَ إلَى الجَنَّةِ سارَعَ إلَى الخَيراتِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه مشتاق بهشت است ، به سوى نيكى ها مى شتابد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَنِ التَمَسَ رِضَى النّاسِ بِسَخَطِ اللّه ِ سَخِطَ اللّه ُ عَلَيهِ و أسخَطَ عَلَيهِ النّاسَ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه با خشم خدا خواهان خشنودى مردم باشد ، خداوند بر او خشم مى گيرد و مردم را از او خشمگين مى كند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَنِ انقَطَعَ إلَى اللّه ِ كَفاهُ اللّه ُ كُلَّ مَؤونَةٍ و رَزَقَهُ مِن حَيثُ لايَحتَسِبُ و مَنِ انقَطَعَ إلَى الدُّنيا وَكَلَهُ اللّه ُ إلَيها ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :
هركه به خدا روى آورَد ، خداوند ، عهده دار همه مخارجش مى شود و هركه به دنيا روى آورد ، خداوند به دنيا واگذارش مى كند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن أحَبَّ أن يَكونَ أكَرَمَ النّاسِ فَليَتَّقِ اللّه َ و مَن أحَبَّ أن يَكونَ أقوَى النّاسِ فَليَتَوَكَّل عَلَى اللّه ِ و مَن أحَبَّ أن يَكونَ أغنَى النّاسِ فَليَكُن بِما في يَدِ اللّه ِ أوثَقَ مِنهُ في يَدِهِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه دوست دارد گرامى ترينِ مردمان باشد ، بايد از خدا پروا كند ؛ و هركه دوست دارد توانمندترينِ مردمان باشد ، بايد بر خدا توكّل كند ؛ و هركه دوست دارد بى نيازترينِ مردمان باشد ، بايد به آنچه نزد خداست بيشتر از آنچه در دست خود اوست ، اعتماد داشته باشد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن أحَبَّ عَمَلَ قَومٍ خَيرا كانَ أو شَرَّا كانَ كَمَن عَمِلَهُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه كردار گروهى را ، چه نيك و چه بد ، دوست داشته باشد ، چونان كسى است كه آن را به جاى آورده است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن أحسَنَ صَلاتَهُ حينَ يَراهُ النّاسُ ثُمَّ أساءَها حينَ يَخلو فَتِلكَ استِهانَةٌ استَهانَ بِها رَبَّهُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركس ، آن گاه كه مردم او را مى بينند ، نيكو نماز بگزارد و چون به خلوت مى رود ، آن را سبُك شمارد ، با اين كار ، پروردگارش را كوچك شمرده است .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 164 از 1574