احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن حَمَلَ سِلعَتَهُ فَقَد بَرِى ءَ مِنَ الكِبرِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه بار خود را برگيرد ، از تكبّر به دور باشد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن خَافَ اللّه َ خَوَّفَ اللّه ُ مِنهُ كُلَّ شَى ءٍ و مَن لَم يَخَفِ اللّه َ خَوَّفَهُ اللّه ُ مِن كُلِّ شَيءٍ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه از خدا بهراسد ، خداوند ، همه چيز را از وى بيمناك كند و هر كه از خدا نهراسد، خداوند او را از همه چيز بيمناك كند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن رَأىَ عَورَةً فَسَتَرَها كانَ كَمَن أحيا مَوؤُدَةً مِن قَبرِها ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه زشتكارى پنهانى را [از برادر دينى خود] ببيند و آن را آشكار نكند، مانند كسى است كه زنده به گورى را از گور رهانيده باشد . حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن سُئِلَ عَن عِلمٍ يَعلَمُهُ فَكَتَمَهُ اُلجِمَ بِلِجامٍ مِنَ النّارِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه را از دانشى بپرسند كه از آن آگاه است و او [دانش خود را] پنهان
كند و پاسخ نگويد ، [روز قيامت] لجامى آتشين بر دهانش زده مى شود .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن سَرَّتهُ حَسَنَتُهُ و ساءَتهُ سَيِّئَتُهُ فَهُوَ مُؤمِنٌ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه از كار نيك خود ، شادمان و از كار بد خود ، اندوهناك شود ، مؤمنى راستين باشد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن سَرَّهُ أن يَسكُنَ بُحبوحَةَ الجَنَّةِ فَليَلزِمِ الجَماعَةَ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :
هركه خوش دارد كه در ميانه بهشت جاى گيرد ، بايد با جماعت همراه شود .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مِن سعادَةِ المَرءِ حُسنُ الخُلقِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :نيك خويى ، نشانه سعادت آدمى است .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 166 از 1574