احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن صَمَتَ نَجا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :آن كه خموشى پيشه سازد ، نجات مى يابد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن طَلَبَ الدُّنيا بِعَمَلِ الآخِرَةِ فَما لَهُ فِي الآخِرَةِ مِن نَصيبٍ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه با كار اخروى در پىِ رسيدن به دنيا باشد ، در آخرت ، او را [از آن كار ]بهره اى نباشد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن طَلَبَ العِلمَ تَكَفَّلَ اللّه ُ بِرِزقِهِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه در پى كسب دانش باشد ، خداوند ، عهده دار روزى اش مى شود .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن طَلَبَ مَحامِدَ النّاسِ بِمَعاصِي اللّه ِ عادَ حامِدُهُ مِنَ النّاسِ ذامّا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :
هركه با معصيت خدا جوياى ستايش مردم باشد ، مردم به جاى ستايش ، نكوهشش مى كنند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن فُتِحَ لَهُ بابُ خَيرٍ فَليَنتَهِزهُ فَإِنَّهُ لايَدري مَتى يُغلَقُ عَنهُ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه درِ خيرى به رويش گشوده شد ، بايد آن را مغتنم شمارد ؛ زيرا نمى داند آن در ، كى به رويش بسته مى شود .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن فَرَّجَ عَن أخيهِ كُربَةً مِن كُرَبِ الدُّنيا فَرَّجَ اللّه ُ عَنهُ كُربَةً مِن كُرَبِ يَومِ القِيامَةِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه غمى از غم هاى دنيايى برادر دينى خود را بزدايد ، خداوند ، غمى از غم هاى قيامت را از او مى زدايد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن فَطَّرَ صائِما كانَ لَهُ مِثلُ أجرِهِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه روزه دارى را افطارى دهد ، او را پاداشى همچون روزه دار است .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 167 از 1574