احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن قُتِلَ دونَ مالِهِ فَهُوَ شَهيدٌ و مَن قُتِلَ دونَ أهلِهِ فَهُوَ شَهيدٌ و مَن قُتِلَ دونَ دينِهِ فَهُوَ شَهيدٌ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه در راه حفظ مالش ، پاسدارى از خانواده اش و در راه دينش كشته شود ، شهيد است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن كانَ آمِرا بِمَعروفٍ فَليَكُن أمرُهُ ذلِكَ بِمَعروفٍ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه مردم را به نيكى ها دعوت مى كند ، بايد روش دعوتش نيكو باشد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن كانَ في حاجَةِ أخيهِ كانَ اللّه ُ في حاجَتِهِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :
هركه در كارِ برآوردن حاجت برادرش باشد ، خداوند در كارِ برآوردن حاجت او خواهد بود .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن كَثُرَت صَلاتُهُ بِاللَّيلِ حَسُنَ وَجهُهُ بِالنَّهارِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه در دل شب ، بسيار نماز بگزارد ، در روز ، خوش سيما خواهد بود .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن كَظِمَ غَيظا و هُوَ يَقدِرُ عَلى إنفاذِهِ مَلأََ اللّه ُ قَلبَهُ أمنا و إيمانا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه خشم خود را فرو خورَد ، در حالى كه مى تواند خشمگينانه رفتار كند ، خداوند ، دلش را از آسايش و ايمان ، آكنده سازد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن كَفَّ لِسانَهُ عَن أعراضِ النّاسِ أقالَهُ اللّه ُ تَعالى عَثرَتَهُ يَومَ القِيامَةِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه زبان خود را از ريختن آبروى مردم باز دارد ، خداوند در روز قيامت از لغزش هايش در مى گذرد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مِن كُنوزِ البِرِّ كِتمانُ المَصائِبِ وَ الأمراضِ و الصَّدَقَةِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :[سه چيز] گنجينه نيكى است : پنهان كردن گرفتارى و بيمارى و صدقه دادن .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 168 از 1574