احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن لَم تَنهَهُ صَلاتُهُ عَنِ الفَحشاءِ و المُنكَرِ لَم تَزِدهُ مِنَ اللّه ِ إلاّبُعدا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :نماز هر كس كه او را از كار زشت و منكر باز ندارد ، چيزى جز دورى از خدا نصيب او نمى كند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن مَشى إلى طَعامٍ لَم يُدعَ إلَيهِ فَقَد دَخَلَ سارِقا و خَرَجَ مُغيرا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كس بر سفره اى بنشيند كه به آن دعوت نشده است ، مانند راهزنان بر آن مى نشيند و مانند غارتگران از آن بر مى خيزد .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن نَصَرَ أخاهُ بِظَهرِ الغَيبِ نَصَرَهُ اللّه ُ فِي الدُّنيا و الآخِرَةِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه برادر دينى خود را در غيبت او يارى دهد ، خداوند در دنيا و آخرت ، او را يارى مى دهد . حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن هَمَّ بِذَنبٍ ثُمَّ تَرَكَهُ كانَت لَهُ حَسَنَةٌ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هر كه آهنگ گناهى كند ، سپس آن را واگذارد ، براى او پاداشى است .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَنهومانِ لايَشبَعانِ : طالِبُ عِلمٍ و طالِبُ دُنيا ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :دو آزمندند كه سيرى نمى پذيرند : جوينده دانش و جوينده دنيا .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن يُرِدِ اللّه ُ بِهِ خَيرا يُفَقِّههُ فِي الدّينِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هرگاه خداوند ، خواستار خير براى كسى باشد ، او را عالم دين مى كند .

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم : مَن يَسَّرَ عَلى مُعسِرٍ يَسَّرَ اللّه ُ عَلَيهِ فِي الدُّنيا و الآخِرَةِ ؛ حديث

رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم :هركه سختى و پريشانْ حالىِ تنگ دستى را بر او آسان گردانَد، خداوند در دنيا و آخرت بر او آسان مى گيرد .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 169 از 1574