احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : القَريبُ مَن قَرَّبَتهُ المَوَدَّةُ وإن بَعُدَ نَسَبُهُ . وَالبَعيدُ مَن باعَدَتهُ المَوَدَّةُ وإن قَرُبَ نَسَبُهُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خويشاوند ، آن است كه دوستىْ نزديكش ساخته است ، گر چه [نسبت ]خويشاوندى اش دور باشد و بيگانه ، آن است كه دوستىْ دورش ساخته است ، گرچه [نسبت ]خويشاوندى اش نزديك باشد .

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : اِستَكثِروا مِنَ الإِخوانِ ؛ فَإِنَّ لِكُلِّ مُؤمِنٍ شَفاعَةً يَوم
القِيامَةِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بر [شمار ]برادران خود بيفزاييد ؛ زيرا هر مؤمنى را در روز
قيامت ، شفاعتى است .

عنه صلي الله عليه و آله : أكثِروا مِنَ الإِخوانِ ؛ فَإِنَّ رَبَّكُم حَيِيٌّ كَريمٌ يَستَحيي أن يُعَذِّبَ عَبدَهُ بَينَ إخوانِهِ يَومَ القِيامَةِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : بر [شمار ]برادران خود بيفزاييد؛ زيرا كه پروردگارتان ، آزرمگين و بزرگوار است و شرم دارد كه بنده اش را در روز قيامت ، ميان برادرانش عذاب كند .

عنه صلي الله عليه و آله : المَرءُ كَثيرٌ بِأَخيهِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : انسان به وسيله برادرش [نيرومند و ]افزون است .

عنه صلي الله عليه و آله : المَرءُ يَكثُرُ بِإِخوانِهِ المُسلِمينَ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : انسان با برادران مسلمانش نيرو و فزونى مى گيرد .

عنه صلي الله عليه و آله : عَلَيكَ بِإِخوانِ الصِّدقِ تَعِش في أكنافِهِم ؛ فَإِنَّهُم زينَةٌ فِي الرَّخاءِ ، وعُدَّةٌ فِي البَلاءِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : برادرانِ راستين به دست آر ، تا در پناهشان زندگى كنى كه در آسايش ، زيورند و در سختى ، ساز و برگ [و ياور] .

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : ما ضاقَ مَجلِسٌ بِمُتَحابَّينِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ مجلسى بر دو دوستدار ، تنگ نمى شود .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 265 از 1574