احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

عنه صلي الله عليه و آله : المُؤمِنُ مِرآةُ أخيهِ ؛ يُميطُ عَنهُ الأَذى . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، آينه برادر مؤمنش است و پليدى را از او دور مى كند.

عنه صلي الله عليه و آله : إنَّ أحَدَكُم مِرآةُ أخيهِ ، فَإِن رَأى بِهِ أذىً فَليُمِطهُ عَنهُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هريك از شما آينه برادرش است . پس اگر در او پليدى اى ديد ، بايد آن را دور سازد .

رسول اللّه صلي الله عليه و آله ـ في ذِكرِ صِفاتِ المُؤمِنِ ـ : لَطيفٌ (يَعطِفُ خ) عَلى أخيهِ بِزَلَّتِهِ ، ويَرعى ما مَضى مِن قَديمِ صُحبَتِهِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله ـ به هنگام يادكرد صفات مؤمنان ـ : نسبت به لغزش برادرش ، مهربان و آسانگير است و [حقّ ]دوستى ديرين را رعايت مى كند .

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : المُؤمِنُ أخُو المُؤمِنِ ؛ يَكُفُّ عَلَيهِ ضَيعَتَهُ ، ويَحوطُهُ مِن وَرائِهِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : مؤمن ، برادرِ مؤمن است ؛ نيازش را برطرف مى سازد و در نبودش [در انديشه اوست و ]او را محافظت مى كند .

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : مَن أحَبَّ شَيئا أكثَرَ ذِكرَهُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركس چيزى را دوست بدارد ، از آن ، بسيار ياد مى كند .

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : مَن أحَبَّ قَوما حُشِرَ مَعَهُم . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركس مردمى را دوست بدارد ، [در روز قيامت] با آنان گرد خواهد آمد .

عنه صلي الله عليه و آله : مَن أحَبَّ قَوما عَلى أعمالِهِم حُشِرَ يَومَ القِيامَةِ في زُمرَتِهِم ، فَحوسِبَ بِحِسابِهِم وإن لَم يَعمَل أعمالَهُم . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركس مردمى را به سبب كردارشان دوست بدارد ، روز قيامت ، جزو آنان گرد خواهد آمد و مانند آنان محاسبه خواهد شد ؛ اگرچه كردارش چون كردار آنان نباشد .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 289 از 1574