احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

عنه صلي الله عليه و آله : أحِبّوا مَن أحَبَّ اللّه َ ، أحِبّوا اللّه َ مِن كُلِّ قُلوبِكُم . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : آن كه خدا را دوست مى دارد ، دوستش بداريد و خدا را با همه قلبتان دوست بداريد .

عنه صلي الله عليه و آله : حَبِّبُوا اللّه َ إلى عِبادِهِ يُحِبَّكُمُ اللّه ُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خدا را محبوب بندگانش كنيد ، تا خدا شما را دوست بدارد .

عنه صلي الله عليه و آله : قالَ اللّه ُ عز و جل لِداودَ عليه السلام : أحبِبني ، وحَبِّبني إلى خَلقي .
قالَ : يا رَبِّ ، نَعَم أنَا اُحِبُّكَ ، فَكَيفَ اُحَبِّبُكَ إلى خَلقِكَ ؟
قالَ : اُذكُر أيادِيَّ عِندَهُم ؛ فَإِنَّكَ إذا ذَكَرتَ لَهُم ذلِكَ أحَبّوني حديث . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداى عز و جلبه داوود عليه السلامفرمود : «مرا دوست بدار و محبوب خلقم گردان» .
داوود گفت : پروردگارا ! آرى ، من تو را دوست دارم؛ امّا چگونه تو را محبوب خلقت گردانم ؟
فرمود : «نعمت هايى را كه به آنان داده ام ، يادآور شو ؛ زيرا اگر خوبى هايم را يادآورشان شوى ، مرا دوست خواهند داشت» .

عنه صلي الله عليه و آله : إنَّ داودَ عليه السلام قالَ فيما يُخاطِبُ رَبَّهُ عز و جل : يا رَبِّ ، أيُّ عِبادِكَ أحَبُّ إلَيكَ ، اُحِبُّهُ بِحُبِّكَ ؟
قالَ : يا داودُ ، أحَبُّ عِبادي إلَيَّ نَقِيُّ القَلبِ ، نَقِيُّ الكَفَّينِ ، لا يَأتي إلى أحَدٍ سوءا ، ولا يَمشي بِالنَّميمَةِ ، تَزولُ الجِبالُ ولا يَزولُ ، وأحَبَّني ، وأحَبَّ مَن يُحِبُّني ، وحَبَّبَني إلى عِبادي .
قالَ : يا رَبّ ، إنَّكَ لَتَعلَمُ أنّي اُحِبُّكَ ، واُحِبُّ مَن يُحِبَّكُ ، فَكَيفَ اُحَبِّبُكَ إلى عِبادِكَ ؟
قالَ : ذَكِّرهُم بِآياتي وبَلائي ونَعمائي . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : داوود عليه السلامدر گفتگويش با پروردگار گفت : پروردگارا ! كدام بنده ات در نزدت محبوب تر است ، تا او را به سبب دوستى ات، دوست بدارم ؟
فرمود : «اى داوود ! محبوب ترين بنده ام نزد من ، شخص پاك دلِ پاك دستى است كه به كسى بدى نمى رساند و سخن چينى نمى كند . كوه ها از جاى كنده مى شوند ؛ امّا او ثابت است . مرا دوست مى دارد و آن را كه مرا دوست بدارد نيز دوست مى دارد و مرا محبوب بندگانم مى گرداند» .
داوود عليه السلام گفت : پروردگارا ! تو نيك مى دانى كه من دوستت دارم و آن را كه دوستت بدارد نيز دوست مى دارم؛ امّا چگونه تو را محبوب گردانم ؟
فرمود : «آيات ، نعمت ها و عطاى مرا به آنان يادآورى كن» .

رسول اللّه صلي الله عليه و آله ـ في دُعاءِ الجَوشَنِ الكَبيرِ ـ : يا مَن هُوَ غايَةُ مُرادِ المُريدينَ ، يا مَن هُوَ مُنتَهى هِمَمِ العارِفينَ ، يا مَن هُوَ مُنتَهى طَلَبِ الطّالِبينَ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله ـ در دعاى جوشن كبير ـ : اى آن كه نهايت خواسته خواستاران است ! اى آن كه منتهاى همّت عارفان است! و اى آن كه منتهاى جستن جويندگان است !

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : مَن أكثَرَ ذِكرَ اللّه ِ أحبَّهُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه خداوند عز و جلرا بسيار ياد كند ، خداوند ، دوستش خواهد داشت .

عنه صلي الله عليه و آله : مَن أكثَرَ ذِكرَ اللّه ِ عز و جل أحَبَّهُ اللّه ُ ، ومَن ذَكَرَ اللّه َ كَثيرا كُتِبَت لَهُ بَراءَتانِ : بَراءَةٌ مِنَ النّارِ ، وبَراءَةٌ مِنَ النِّفاقِ حديث . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هركه بسيار ياد خداوند عز و جل كند ، خداوند ، دوستش خواهد داشت ، و هركه بسيار ياد خدا كند ، برايش دو برائت نامه نوشته خواهد شد : برائتى از دوزخ و برائتى از نفاق .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 294 از 1574