احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : ما مِن جُرعَةٍ أحَبُّ إلَيَّ مِن جُرعَةِ غَيظٍ يَكظِمُها عَبدٌ ، ما كَظَمَها عَبدٌ للّه ِِ إلاّ مَلَأَ اللّه ُ جَوفَهُ إيمانا . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ جرعه اى نزدم محبوب تر از جرعه خشمى نيست كه بنده ، آن را فرو مى خورد . هرگاه بنده اى براى خدا خشم خود را فرو بَرَد، خداوند ، درون او را سرشارِ از ايمان خواهد كرد.

عنه صلي الله عليه و آله : ما مِن جُرعَةٍ أحَبُّ إلَى اللّه ِ مِن جُرعَتَينِ : جُرعَةِ غَيظٍ يَرُدُّها مُؤمِنٌ بِحِلمٍ ، وجُرعَةِ جَزَعٍ يَرُدُّها مُؤمِنٌ بِصَبرٍ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : هيچ جرعه اى نزد خدا محبوب تر از دو جرعه نيست: جرعه خشمى كه مؤمن ، آن را با بردبارى فرو مى بَرد و جرعه بى تابى اى كه مؤمن ، آن را با شكيبايى [به درون خود] باز مى گرداند .

عنه صلي الله عليه و آله : وَجَبَت مَحَبَّةُ اللّه ِ عَلى مَن غَضِبَ حديث فَحَلُمَ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : دوستى خدا نسبت به كسى كه خشمگين شود و آن گاه بردبارى كند، قطعى است .

عنه صلي الله عليه و آله ـ لِرَجُلٍ ـ : إنَّ فيكَ لَخَصلَتَينِ يُحِبُّهُمَا اللّه ُ : الحِلمَ وَالأَناةَ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آلهـ : ـ به مردى ـ در تو دو صفت است كه خداوند ، آنها را دوست دارد: بردبارى و درنگ در كارها .

رسول اللّه صلي الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ يُحِبُّ السَّخِيَّ ؛ فَأَحِبّوهُ ، ويُبغِضُ البَخيلَ ؛ فَأَبغِضوهُ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، بخشندگان را دوست مى دارد؛ پس دوستشان بداريد و بخيلان را دشمن مى دارد؛ پس دشمنشان بداريد.

عنه صلي الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ يُحِبُّ الجَوادَ مِن خَلقِهِ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، در ميان خَلقش ، بخشندگان را دوست دارد .

عنه صلي الله عليه و آله : إنَّ اللّه َ جَوادٌ يُحِبُّ الجودَ . حديث

رسول خدا صلي الله عليه و آله : خداوند ، بخشنده است و بخشش را دوست دارد .

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 298 از 1574