احادیث رسول خدا صلی الله علیه و آله

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن غَشَّ أخاهُ المُسلِمَ نَزَعَ اللّه ُعَنهُ بَرَكةَ رِزقِهِ، وأفسَدَ علَيهِ مَعيشَتَهُ، ووَكَلَهُ إلى نفسِهِ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كه به برادر مسلمان خودغشّ روا دارد، خداوند بركت را از روزى او بگيرد و زندگيش را بر وى تباه گرداند و او را به خودش واگذارد.

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : يابنَ مَسعودٍ ، لا تَغتَرَّنَّ بِاللّه ِ ،ولا تَغتَرَّنَّ بصَلاحِكَ وعِلمِكَ وعَمَلِكَ وبِرِّكَ وعبادَتِكَ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اى پسر مسعود! هرگز به خدا مغرور مشو و به پاكى و علم و عمل و نيكى و عبادت خود، فريفته مگرد.

عنه صلى الله عليه و آله : إن عَـيَّرَكَ أخـوكَ المُسلِمُ بِما يَعلَمُ فيكَ فَلا تُعَيِّرْهُ بِما تَعلَمُ فيهِ ؛ يَكونُ لَكَ أجرا وعَلَيهِ إثما . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : اگر برادر مسلمانت عيبى از تو بداند و به آن تو را سرزنش كند ، تو به واسطه عيب و گناهى كه از او مى دانى سرزنشش مكن تا براى تو پاداش باشد و بر او گناه .

عنه صلى الله عليه و آله : إذا زَنَت خادِمُ أحَدِكُم فَلْيَجلِدْها الحَدَّولا يُعَيِّرْها . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه خدمتكار يكى از شمازنا داد ، بايد او را حدّ بزند اما سرزنشش نكند .

عنه صلى الله عليه و آله : مَن أذاعَ فاحِشَةً كانَ كمُبتَدِئها ، ومَن عَيَّرَ مُؤمِنا بِشَيءٍ لَم يَمُتْ حَتّى يَركَبَهُ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس زشتكارى و گناهى را فاش كند، مانند كسى است كه آن را انجام داده است و هر كه مؤمنى را به چيزى سرزنش كند، نميرد تا خود مرتكب آن شود.

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : مَن عَيَّرَ أخاهُ بِذَنبٍ قَد تابَ مِنهُ لَم يَمُتْ حَتّى يَعمَلَهُ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر كس برادر خود را براى گناهى كه از آن توبه كرده است سرزنش كند، نميرد تا خود آن گناه را مرتكب شود.

رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : العِلمُ والمالُ يَستُرانِ كُلَّ عَيبٍ ، والجَهلُ والفَقرُ يَكشِفانِ كُلَّ عَيبٍ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دانش و دارايى، هرعيبى را مى پوشانند و نادانى و نادارى، هر عيبى را آشكار مى كنند.

تـــعـــداد احـــادیـــث 11014
صـــفـــحـــه 401 از 1574