حديث و آيات

عنه عليه السلام : مَن وَجَدَ هَمّا ولا يَدري ما هُو فلْيَغْسِلْ رأسَهُ . حديث

امام صادق عليه السلام : هر كس در خود اندوهى بيابد و علت آن را نداند، سر خود را بشويد.