حديث و آيات

عنه عليه السلام : لا حِكمَةَ إلّا بعِصْمَةٍ . حديث

امام على عليه السلام : حكمت، جز با خويشتندارى از گناه به دست نمى آيد .