حديث و آيات

عنه صلى الله عليه و آله : دعاءُ أطفالِ اُمَّتي مُستَجابٌ ما لَم يُقارِفوا الذُّنوبَ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دعاى كودكان امّت من ، در صورتى كه به گناهان آلوده نشده باشند ، مستجاب مى شود .