حديث و آيات

عنه عليه السلام : فلا يَغُرَّنَّكُم كَثرَةُ ما يُعجِبُكُم فيها لِقِلَّةِ ما يَصحَبُكُم مِنها . حديث

امام على عليه السلام : هرگز شگفتى هاى فراوان دنيا شما را نفريبد ؛ زيرا اندكى از آن را با خود مى بريد .