حديث و آيات

عنه عليه السلام : غَرّارةٌ غَرورٌ ما فيها ، فانيةٌ فانٍ مَن علَيها، لا خَيرَ في شيءٍ مِن أزوادِها إلّا التَّقوى . حديث

امام على عليه السلام : دنيا بسى فريبنده است و هر آنچه در آن است فريب باشد ؛ نابود شدنى است و هر كه در آن مى زيد فانى مى شود. در هيچ يك از توشه هاى آن خير و خوبى نيست مگر در توشه تقوا .