حديث و آيات

امام علي عليه السلام :لا تَكُنْ عَبْدَ غَيْرِكَ وَ قَدْ جَعَلَكَ اللّهُ حُرّاً.حديث

بنده ديگران مباش ، در حالى كه خداوند تو را آزاد آفريده است .