حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَلطّامِعُ فى وَثاقِ الذُّلِّ.حديث

شخص آزمند، در بند خوارى است .