حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اُحْصُدِ الشَّرَّ مِنْ صَدْرِ غَيْرِكَ بِقَلْعِهِ مِنْ صَدْرِكَ.حديث

با ريشه كن كردن بدى از سينه خود، بدى را از سينه ديگران ، بيرون كن !