حديث و آيات

امام علي عليه السلام :فـَمـَنْ اءَتـاهُ اللّهُ مـالاً فـَلْيـَصـِلْ بِهِ الْقَرابَةَ، وَلْيُحْسِنْ مِنْهُ الضِّيافَةَ، وَلْيَفُكَّ بِهِ الاَْسِيرَ وَالْعانِىَ، وَلْيُعْطِ مِنْهُ الْفَقِيرَ وَالْغارِمَ.حديث

ثروتمند عطا يافته از خداوند را سزاوار است كه خويشاوندانش را دريابد، گرسنگان را خوان بـگـسـتـرانـد، اسـيـران و گـرفـتـاران را از بـنـد و زنـدان برهاند، و از بخشش خود وام داران و درويشان را بهره ور سازد