حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اِنَّما مَثَلى بَيْنَكُمْ مَثَلُ السِّراجِ فِى الظُّلْمَةِ يَسْتَضِى ءُ بِهِ مَنْ وَلَجَها.حديث

مـَثـل مـن در مـيـان شـمـا، مَثل چراغ در تاريكى است ، آن كه به تاريكى پاى گذارد از آن چراغ روشنى جويد.