حديث و آيات

امام علي عليه السلام :وَ اِنـّى لَعـَلى بـَيِّنـَةٍ مـِنْ رَبـّى وَ مـِنـْهـاجٍ مـِنْ نـَبِيّى ، وَ اِنّى لَعَلَى الطَّريقِ الْواضِحِ اءَلْقُطُهُ لَقْطاً.حديث

و مـن بـر پـى آن نـشـان هـا مـى روم كـه پـروردگـارم نـهـاده و آن راه را مـى پـيـمـايـم كـه رسول خدا(ص ) گشاده است . راه راست و روشن حق را مى پيمايم و با آگاهى ، آن را از كوره راه باطل جدا مى سازم .