حديث و آيات

امام علي عليه السلام :لا يـَصـْدُقُ اِيـمـانُ عـَبـْدٍ حـَتـّى يـَكـُونَ بـِمـا فـى يـَدِ اللّهِ سـُبـْحـانـَهُ اَوْثـَقَ مـِنـْهُ بـِمـا فـى يَدِهِ.حديث

ايـمـان بـنـده به يقين نرسد، تا آنكه اعتمادش به آنچه نزد خداوند است ، بيش از آن باشد كه به داشته هاى خودش .