حديث و آيات

امام علي عليه السلام :اَلْغِنى فِى الْغُرْبَةِ وَطَنٌ وَالْفَقْرُ فِى الْوَطَنِ غُرْبَةٌ.حديث

بـى نـيـازى ، در غـربـت ، بـسـان زنـدگـى در وطـن است ولى ، فقر و نادارى در وطن ، [نوعى ] زندگى در غربت است .