حديث و آيات

امام علي عليه السلام :الْحـِلْمُ غـِطـَاءٌ سـَاتـِرٌ، وَالْعـَقـْلُ عـُسـَامٌ قـَاطـِعٌ. فـَاسـْتـُرْ خـَلَلَ خـُلُقـِكَ بـِحِلْمِكَ وَ قَاتِلْ هَوَاكَ بِعَقْلِكَ.حديث

حـلم پـرده اى است پوشنده و عقل شمشيرى است برنده ، بنابراين ، عيوب اخلاقى ات را با حلمت بپوشان ، و هوس هاى سركشت را با عقلت بكش .