حديث و آيات

امام علي عليه السلام :مَنْ حَلُمَ... عاشَ فِى النّاسِ حَميداً.حديث

آن كه حلم ورزد در ميان مردم با ستايش [و خوشنامى ] مى زيد.