حديث و آيات

امام علي عليه السلام :خَيْرُ ما جَرَّبْتَ ما وَعَظَكَ.حديث

بهترين تجربه ات آن است كه تو را پند دهد.