حديث و آيات

امام علي عليه السلام :مـَا لاِ بـْنِ آدَمَ وَالْفـَخـْرِ: اءَوَّلُهُ نـُطـْفـَةٌ وَ آخـِرُهُ جـِيـفـَةٌ، وَ لاَ يـَرْزُقُ نـَفـْسـَهُ، وَ لاَ يـَدْفـَعـُ حَتْفَهُ.حديث

انـسـان را بـا تـكـبـر چـكـار؟ در آغـاز نطفه بود و سرانجام مردارى است . نه مى تواند به خود روزى دهد و نه مرگ را از خود براند.