حديث و آيات

امام علي عليه السلام :لا تَسْتَبِدَّ بِرَاءْيِكَ فَمَنِ اسْتَبَدَّ بِرَاءْيِهِ هَلَكَ.حديث

در راءى استبداد مكن ، هر كس در نظر دادن استبداد ورزد، سقوط مى كند.