حديث و آيات

امام علي عليه السلام :مَنْ فَعَلَ ما شاءَ لَقِىَ ما ساءَ.حديث

آن كه هر كارى را كه بخواهد انجام دهد هر آنچه را كه ناخوش دارد [به عنوان پاداش ] مى بيند.