حديث و آيات

امام علي عليه السلام :ما عالَ امْرُؤٌا اِقْتَصَدَ.حديث

آن كه در مخارج خود ميانه روى كند، فقير نگردد.