کتابخانه احادیث شیعه

دوستی و برادری با چه کسی؟

کلید واژه : دوستی عیب‌پوشی
حدیث روز

رسول خدا صلی الله علیه و آله : :

فَضْلُ القُرآنِ عَلى سائِرِ الْكَلامِ كَفَضْلِ اللّه‏ِ عَلى خَلْقِهِ؛

بـرترى قـرآن بر سـاير سخـنها هـمانند برترى خدا بر مخـلوقات اوسـت.

جامع الاخبار و الآثار: ج 1، ص 182

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3492