کتابخانه احادیث شیعه

چهل حدیث « انتظار »

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0
قالَ اللّه ُ تَبارَكَ وَ تَعالى:
وَ نُـريُد اَنْ نَمُنَّ عَلىَ الذَينَ اسْتُضْعِفُوا فىِ الاَْرْضِ وَ نَجْعَلَهُمْ اَئِمَّةً وَ نَجْعَلَهُمُ الوارِثينَ
(سـوره قصص/5)

خدواند تبارك و تعالى مى فرمايد:
و ما اراده كرديم كه بر مستضعفان منّت گذارده و آنها را پيشوايان مردم قرار دهيم و وارث ملك و جاه فرعونيان گردانيم.

خداوند در نظام آفرينش نوش و نيش را درهم آميخته و رنج و راحت را توأم كرده و غم و شادى را همسايه قرار داده است.
هميشه در كنار تنگناها، گشايشى وجود دارد و پس از شدّتها دوران رهائى و نجات فرا مى رسد و بر اثر صبر، نوبت ظفر آيد. سخن زيباى قرآن: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرا، براستى همراه با دشوارى، آسانى است. اين سنّت الهى تنها در زندگى فردى جريان ندارد و مخصوص يك بُعد از ابعاد زندگى فرهنگى، اقتصادى، درمانى و خانوادگى انسان نيست، بلكه در نظام جامعه و در سطح جهانى هم اين سنّت و الهى نمود دارد و وعده خدا بر اين است كه مستضعف مؤمن و نيكوكار، مورد لطف و محبت الهى قرار گيرند و رهبران زمان و وارثان زمين شوند.
انتظار ظهور امام مهدى(عج) برخاسته از رهنمودهاى زندگى ساز اسلام عزيز است كه سنّت جارى الهى در نظام خلقت پشتوانه آن است. انتظار مهدى موعود، از يك سو روح يأس و نوميدى را خنثى نموده و آينده اى روشن فراروى انسان ترسيم مى كند و سپيده سحر ايمان و آزادى را نويد مى دهد و جشن با شكوه مرگ بيداد را ياآور مى شود؛ و از سوى ديگر انسان را به خود سازى و اصلاح خويش فرا مى خواهد. انتظار رهبرى عادلانه الهى، منتظران را به عدالت و عبوديّت خدا دعوت مى كند و نسبت به هرگونه كفر و ظلم و عصيان هشدار مى دهد.
چهل حديث انتظار كه در اين دفتر گرد آمده است، چهل پرتو نور بر زندگى شيفتگان حضرت مهدى(عج) مى افكند و چهل شعله اميد در قلب پاسداران عدالت بر مى افروزد و مسئوليّت بزرگ منتظران را يادآور مى شود. قيام مهدى آل محمّد(عج) از حقايق قطعى جهان است و از مسائل مورد اتّفاق دنياى اسلام، بلكه پيروان ديگر اديان آسمانى نيز در انتظار مُصلح آسمانى به سر مى برند.
برداشتهاى ناقص و نادرست درباره امام مهدى(عج) و مسأله انتظار در برخى اذهان وجود دارد، كه تنها با مطالعه گفتار معصومين عليهم السلام و منابع معتبر اسلامى اصلاح مى گردد.
اميد است خوانندگان گرامى در تابش آفتاب حديث با امام عصر(عج) و مسأله انتظار، بهتر و بيشتر آشنا شوند و در راه استقرار نظام عدل اسلامى به رهبرى آن حضرت گام بردارند.
انشاءالله
نمایش منبع

بخش اوّل:

ارزش و فضليت انتظار فرج

انتظار، بهترين عمل

امام هشتم)ع) به نقل از پدران بزرگوارش فرمود: رسول خدا صلى الله عليه و آله فرمود: برترين اعمال امّت من انتظار فرج از خداى عزوجل مى باشد.
نمایش منبع

عبادت و انتظار

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: ...و انتـظار فـرج عـبادت اسـت.
نمایش منبع

برترين عبادتها

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: برترين عبادت انتظار فرج است.
نمایش منبع

انتظار محبوب‏ترين اعمال

مردى از امام على عليه السلام سئوال كرد: محبوب ترين اعمال پيش خدا كدام است؟ امـام عليه السلام فرمود: انتـظار فـرج.
نمایش منبع

انتظار بزرگترين گشايش

امام سجاد عليه السلام فرمود: انتـظار فـرج از بزرگترين گشايش هاست.
نمایش منبع

انتظار، برترين‏عمل شيعه

امام جواد عليه السلام فرمود: با ارزش ترين اعمال شيعيان ما انتـظار فـرج است.
نمایش منبع

انتظار عمل بزرگ

امام زين العابدين عليه السلام فرمود: انتـظار فــرج از جمله بزرگترين اعمال انسان است.
نمایش منبع

ارزش انتظار

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى كه منتظر حضرت است از دنيا برود و حضرت بعد از او قيام كند اجر او همانند اجر كسى است كه زمان او را درك كرده، پس بكوشيد ومنتظر باشيد، گوارا باد بر شما اى ياران مورد لطف خدا.
نمایش منبع

شهادت و انتظار

اميرالمؤمنين عليه السلام فرمود: كسى كه مطيع فرمان ما باشد در حظيره القدس با ما خواهد بود، و كسى كه منتظر امر ما باشد همانند كسى است كه در راه خدا به خونش درغلتيده باشد.
نمایش منبع

صفات منتظران

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه مايل است جزء ياران حضرت مهدى(عج) قرار گيرد بايد منتظر باشد و اعمال و رفتارش در حال انتظار با تقوى و اخلاق نيكو توأم گردد.
نمایش منبع

بخش دوّم:

شخصّيت منتظران حضرت مهدى (عج)

شخصيّت منتظران

از اميرالمؤمنين عليه السلام نقل شده كه فرمود: كسى كه منتظر امر و فرمان ما باشد، همانند كسى است كه در راه خدا بخون خود غلتيده است.
نمایش منبع

فضيلت منتظران

امام صادق عليه السلام فرمود: اگر كسى از شما بميرد در حالى كه منتظر حكومت امام زمان (عج) بوده، همانند كسى است كه با امام قائم عليه السلامدر خيمه اش بوده است، سپس اندكى درنگ كرد و فرمود: نه، بلكه همانند كسى است كه در كنار حضرت زد و خورد كند، سپس فرمود: نه، به خدا قسم، بلكه مانند كسى است كه در كنار رسول خدا به شهادت برسد.
نمایش منبع

موقعيّت منتظران

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه در حال انتظار فرج امام زمان عليه السلامبميرد بمنزله كسى است كه در راه خدا با شمشيرش جهاد كرده است.
نمایش منبع

پاداش منتظران

امام باقر عليه السلام فرمود: بدانيد كسى كه منتظر حكومت حقّ باشد، پاداش او همانند پاداش روزه دار شب زنده دار است.
نمایش منبع

مقام منتظران

از امام سجاد عليه السلام نقل شده كه فرمود: بهترين مردم هر زمان كسانى هستند كه منتظر ظهور حضرت مهدى عليه السلام هستند.
نمایش منبع

جايگاه منتظران

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه بر اين امر بميرد ومنتظر امام عليه السلامباشد همانند كسى است كه درخيمه امام قائم عليه السلامباشد.
نمایش منبع

عاقبت منتظران

امام صادق عليه السلام فرمود: اى اَبُوبصير، خوشا به حال شيعيان و پيروان قائم ما، كه در زمان غيبت او منتظر ظهور، و در زمان ظهور مطيع او هستند آنها اولياى خدا هستند كه ترس و اندوهى براى آنان وجود ندارد.
نمایش منبع

خوشابه‏حال منتظران

امام صادق عليه السلام فرمود: خوشا به حال كسى كه در زمان غيبت قائم ما به فرمان ما چنگ زند وقلب هدايت شده اش به طرف باطل متمايل نشود.
نمایش منبع

بخش سوّم:

انتظار و منتظر در فرهنگ اسلامى

منتظران در قرآن

از امام صادق عليه السلامنقل شده است كه در مورد آيه: «هُدَىً لِلْمتَّقينُ الَّذينَ يُؤمنُـونَ بِالْغَيْبِ» فرمود: متّقين، شيعيان على بن ابيطالب عليه السلامهستند و غيب هم حضرت مهـدى عليه السلام غايب است.
نمایش منبع

منتظران در پيشگاه خدا

امام صادق عليه السلام فرمود: نزديك ترين حالت بندگان به خدا و خشنودى او از آنها هنگامى است كه حجّت خدا در ميان آنها نباشد و براى آنها ظاهر نشود و آنها محـل او را ندانند. ولى در عين حال معتقد باشند كه حجّت خدا هست، در اين زمان شب و روز در انتظار فرج باشند.
نمایش منبع

منتظران وحزب‏اللّه‏

پيامبراكرم صلي الله عليه و آله فرمود: خوشا به حال كسانى كه در غيبت حضرت صبور باشند و خوشا به حال كسانى كه در محبت ورزيدن در راه اهل بيت عليهم السلام استوار ماندند، خداوند آنها را در كتابش اينطور توصيف نموده است: «آنها كه به جهان غيب ايمان آوردند» آنها حزب اللّه هستند، آگاه باشيد به درستى كه حزب اللّه رستگار است.
نمایش منبع

منتظران پيروز

امام باقر عليه السلام فرمود: كسى كه در حال انتظار امام زمان عليه السلام مرده باشد، زيـان نـكرده كه در ميان خيمه يا لشگر حضرت نمرده است. (يعنى هر جا بميرد، پاداش شهيد را دارد).
نمایش منبع

منتظران استوار

امام باقر عليه السلام فرمود: زمانى بر مردم مى آيد كه امام و پيشواى آنان غيبت مى كند، پس خوشا به حال كسانى كه در آن زمان بر فرمان ما استوار و ثابت قدم باشند.
نمایش منبع

صبر و انتظار درقرآن

صفحه اختصاصي حديث و آيات 24 قالَ الرِّضا عليه السلام : ما اَحْسَنَ الصَّبْرَ وَ اِنْتِظارَ الْفَرَجِ، اَما سَمِعْتَ قَوْلَ اللّه ِ تَعالى: «فَاْرْتَقِبُوا اِنّى مَعَكُمْ رَقيبٌ» حديث وَقَولَهُ عَزَّوَجَلَّ: «فَانْتَظِرُوا اِنّى مَعَكُمْ مِنَ الْمُنْتَظِرينَ»حديث فَعَلَيْكُمْ بِالصَّبْرِ فَاِنَّهُ اِنَّما يَجيئُ الْفَرَجُ عَلَى الْيَأْسِ، فَقَدْ كانَ الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ اَصْبَرَ مِنْكُمْ. حديث
امام رضا عليه السلام فرمود: شكيبائى و انتظار فرج چقدر نيكو است، آيا گفته خدا را شنيديد كه فرمود. «شما منتظر باشيد كه من هم با شما منتظرم» و همچنين فرمود: «انتظار بكشيد كه من هم با شما از انتظار كشندگانم»، بنابراين صبور باشيد، چون فرج بعد از زمان يأس و نااميدى مى رسد و افراد قبل از شما صبورتر بودند.
نمایش منبع

انتظار و ائمّه

امام صادق عليه السلام فرمود: تقوى و پاكدامنى و درستى... و انتظار فرج با صبر و بردبارى از راه و رسم ائمه عليهم السلام است.
نمایش منبع

پاداش صبر وانتظار

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: به زودى بعد از شما گروهى مى آيند كه پاداش يك نفر از آنها به اندازه پاداش پنجاه نفر از شماست. آنها گفتند: اى رسول خدا، ما در جنگ بدر و احد و حنين با تو بوديم و درباره ما قرآن نازل شد. رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: آنچه را آنها به دوش گرفتند، اگر بر دوش شما مى نهادند، مثل آنها صبر و استقامت نمى كرديد.
نمایش منبع

انتظار و جهاد

امام صادق عليه السلام فرمود: كسى كه در انتظار امام دوازدهم عليه السلاماست، همانند كسى است كه در ركاب رسول خدا صلي الله عليه و آله شمشيرش را برهنه كرده و از او دفاع مى كند.
نمایش منبع

ولايت در زمان‏انتظار

امام زين العابدين عليه السلام فرمود: كسى كه در زمان غيبت قائم ما بر ولايت ما استوار باشد، خداوند پاداش هزار شهيد از شهداى جنگ بدر و احد را به او خواهد داد.
نمایش منبع

صبر و انتظار

امام عسکرى عليه السلام به ابن بابويه فرمود: ...بر تو باد به صـبر و انتـظار فـرج، چون پيامبر گرامى صلي الله عليه و آله فرمود: برترين اعمال امّتم انتظار فرج است.
نمایش منبع

عبادت زمان انتظار

از امام صادق عليه السلام نقل شده است كه فرمود: به خدا قسم عبادت پنهانى شما در زمان غيبت در حكومت باطل از عبادت كسى كه خدا را در زمان امام حاضر و دولت حقّ عبادت مى كند برتر است.
نمایش منبع

مردم در زمان انتظار

امام حسين عليه السلام فرمود: حضرت مهدى داراى غيبتى است كه گروهى در آن مرحله مرتد مى شوند و گروهى ثابت قدم مى مانند و اظهار خشنودى مى كنند. افراد مرتد به آنها مى گويند: «اين وعده كى خواهد بود اگر شما راستگو هستيد؟» ولى كسى كه در زمان غيبت در مقابل اذيّت و آزار و تكذيب آنها صبور باشد، مجاهدى است كه با شمشير در كنار رسول خدا صلي الله عليه و آله جهاد كرده است.
نمایش منبع

بخش چهارم:

وظايف زمان انتظار

انتظار، وظيفه هر مسلمان

امام جواد عليه السلام فرمود: همانا قائم ما مهدى عليه السلام است كه بر مسلمان واجب است در زمان غيبت او منتظرش باشد و هنگام ظهورش از او اطاعت كند.
نمایش منبع

تكليف در زمان انتظار

حضرت مهدى عليه السلام در نامه مباركش به سفير خود محّمد بن عثمان فرمود: براى تعجيل فرج زياد دعا كنيد، چون همين دعا موجب فرج شماست.
نمایش منبع

انتظار مخلصان

از امام جواد عليه السلام نقل شده كه فرمود: ...حضرت داراى غيبتى است كه روزهايش زياد و مدّتش طولانى است. پس افراد مخلص منتظر ظهور او هستند و افراد شكّاك مُنكر او هستند.
نمایش منبع

شيعه در زمان انتظار

امام كاظم عليه السلام فرمود: خوش به حال شيعيان ما كه در زمان غيبت قائم ما به دوستى ما چنگ مى زنند و در دوستى ما و برائت از دشمنان ما استوارند آنها از ما و ما از آنها هستيم، آنها به پيشوائى ما راضى شدند و ما هم به شيعه بودن آنها راضى وخشنوديم و خوشا به حال آنها، به خدا قسـم آنها در روز قيامت با ما و مرتبه ما هستند.
نمایش منبع

انتظار، نه يأس

امام على عليه السلام فرمود: منتظر فرج باشيد، و از روح خدا مأيوس نشويد، كه محبوب ترين اعمال در پيشگاه خدا انتظار فرج است.
نمایش منبع

انتظار وعده خدا

از رسول خدا صلي الله عليه و آله نقل شده كه فرمود: مردم! بشارت باد بر شما فرج (مهدى (عج))، چون وعده خدا تخلّف پذير نيست و حكم او برگشت ندارد و او حكيم و آگاه است و براستى فتح الهى نزديك است.
نمایش منبع

دعاى زمان‏انتظار

امام صادق عليه السلام به زُراره فرمود: اگر زمان غيبت را درك كردى، اين دعا را هميشه داشته باش: خدايا، خودت را به من بشناسان، چون اگر خودت را به من نشناسانى، پيامبرت را نخواهم شناخت، خدايا رسول خود را به مـن معرّفى كن چون اگر رسول تو را نشناسم، حجّت تو را نخواهم شناخت، خدايا حجّت خود را به من معّرفى كن زيرا اگر حجّت تو را نشناسم از دين خود گمراه شده ام.
نمایش منبع

عاقبت منكرين امام منتظر(عج)

رسول خدا صلي الله عليه و آله فرمود: كسى كه در زمان غيبت، حضرت قائم را كه از فرزندان من است، انكار كند همانند مردگان جاهليت مرده است.
نمایش منبع

انتظار ملاك پذيرش اعمال

امام صادق عليه السلام به راوى فرمود: آيا ملاك قبولى اعمال بندگان را به شما خبر دهم؟ راوى گفت: بله، امام فرمود: ملاك قبولى اعمال عبارتند از:
1. شهادت اين كه معبودى بجز خدا نيست و حضرت محمّد صلي الله عليه و آلهبنده و رسول اوست.
2. اقرار و اعتراف به دستور الهى.
3. ولايت اهل بيت عليه السلام.
4. برائت از دشمنان اهل بيت عليه السلام.
5. تسليم در مقابل اهل بيت.
6. تقوى
7. كوشش در راه خدا و آرامش.
8. انتظار حضرت مهدى قائم عليه السلام.
نمایش منبع
حدیث روز

امام علی علیه السلام:

مِن كمالِ المَرءِ تَركُهُ ما لا يَجمُلُ بهِ؛

از كمال آدمى است كه آنچه را زيبنده او نيست فرو گذارد.

أعلام الدين، ص292

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838