کتابخانه احادیث شیعه

چهل حدیث « روزه »

مقدمه

صفحه اختصاصي حديث و آيات 0
قالَ اللّه ُ تَبارَكَ وَتَعالى:
يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيامُ
كَما كُتِبَ عَلَى الَّذينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ.

خداوند تبارك و تعالى مى فرمايد:
اى كسانى كه ايمان آورده ايد، روزه بر شما نوشته (واجب) شد، چنانكه بر پيشينيان شما واجب شده بود، باشد كه پرهيزكار شويد.
سوره بقره، آيه 183
رمضان ماه خداست و روزه ميهمانى او.
روزه، زُدودن معصيت است و يادآور قيامت.
رمضان كلاس آموزش صبر و استقامت و پرورش ايمان و اراده است. در اين ماه است كه پرونده اعمال بررسى مى شود و برنامه سال آينده مشخّص مى گردد.
آنان كه در امتحان نهائى سال، شب قدر را با دعا واستغفار زنده نگهداشته و نمره قبولى دريافت داشته اند، در پايان دوره آموزشى «عيد فطر» مدال فتح مى گيرند و به نيازمندان هديه مى دهند.
اينك در آستانه اين ماه عظيم با الهام از سخنان ائمه معصومين عليهم السلام، چهل حديث برگزيده را به پيشگاه عزيزان روزه دار تقديم مى داريم. باشد كه با درس گرفتن از سخنان آن بزرگواران به ميهمانى حضرت حقّ برويم و در اردوى پرورشى خدا شركت كنيم.
رَبَّنا تَقَبَّل مِنّا إنَّك أنتَ السَّميعُ العَليمُ
نمایش منبع

پايه‏هاى اسلام

امام باقر عليه السلام فرمود: اسلام بر پنج چيز استوار است، بر نماز و زكات و حجّ و روزه و ولايت (رهبرى اسلامى).
نمایش منبع

فلســفه روزه

امام صادق عليه السلام فرمود: خـداوند روزه را واجب كرد تا دارا و ندار، مسـاوى باشند.
نمایش منبع

روزه آزمون اخـلاص

امام على عليه السلام فرمود: خداوند روزه را واجب كرد تا اخلاص خلق را بيازمايد.
نمایش منبع

روزه يادآور قيـامت

امام رضا عليه السلام فرمود: مردم به انجام روزه امر شده اند تا درد گرسنگى و تشنگى را بفهمند و به واسطه آن فقر و بيچارگى آخرت را بيابند.
نمایش منبع

روزه، زكات بــدن

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: براى هر چيزى زكاتى است و زكات بدنـها روزه اسـت.
نمایش منبع

روزه سـپر آتـش

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: روزه سـپر آتش (جهنّم) است. «يعـنى بواسـطه روزه گرفـتن، انسان از آتش جهنّم در امان خواهد بود.»
نمایش منبع

اهـميّـت روزه

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: روزه گرفتن در گرما، جـهاد است.
نمایش منبع

روزه نفــس

أَمير مُؤمنان على عليه السلام فرمود: روزه نفس از لذتهاى دنيوى، سودمنــدترين روزه هاسـت.
نمایش منبع

روزه واقـعى

امام على عليه السلام فرمود: روزه پرهـيز از حرامـهاسـت، همچنانكه شخص از خوردنى و نوشيدنى پرهــيز مى كـند.
نمایش منبع

بـرتــرين روزه

امام على عليه السلام فرمود: روزه قـلب بهتر از روزه زبـان است و روزه زبان بهتر از روزه شكم است.
نمایش منبع

روزه چشــم و گـوش

امام صادق عليه السلام فرمود: آنگاه كه روزه مى گيرى بايد چشم وگوش ومو وپوست تو هم روزه دار باشند. «يعنى از گناهان پرهيز كنند.»
نمایش منبع

روزه اعـضا و جـوارح

حضرت زهرا عليهاالسلام فرمود: روزه دارى كه زبان و گوش و چشم و جوارح خود را حفظ نكرده روزه اش به چه كارش خواهد آمد.
نمایش منبع

روزه بـى‏ارزش

امام على عليه السلام فرمود: چه بسا روزه دارى كه از روزه اش جز گرسنگى و تشنگى بهره اى ندارد و چه بسا شب زنده دارى كه از نمازش جز بيخوابى و سختى سودى نمى برد.
نمایش منبع

روزه و صــبر

امام صادق عليه السلام فرمود: خداى عَزَّوَجَلَّ كه فرموده است از صبر و نماز كمك بگيريد، صــبر، روزه اسـت.
نمایش منبع

روزه و صــدقـه

امام صادق عليه السلام فرمود: يك درهــم صـدقه دادن از يك روز روزه مُستحّبى برتر و والاتر است.
نمایش منبع

پــاداش روزه

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: خداوند تعالى فرموده است: روزه بـراى مـن است و مـن شخـصاً پاداش آن را مى دهم.
نمایش منبع

جرعه نوشـان بهشت

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: كسى كه روزه، او را از غذاهاى مورد علاقه اش باز دارد، بر خداست كه به او از غذاهاى بهشتى بخوراند و از شرابهاى بهشتى به او بنوشاند.
نمایش منبع

خوشا به حـال روزه‏داران

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: خوشا به حال كسانى كه براى خدا گُرسنه يا تشنه شده اند. اينان در روزقيامت سير مى شوند.
نمایش منبع

مـژده به روزه‏داران

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس در روز بسيار گرم براى خدا روزه بگيرد و تشنه شود، خداوند هزار فرشته را مى گمارد تا دست به چهره او بكشند و او را بشارت دهند تا هنگامى كه افطار كند.
نمایش منبع

شــادى روزه‏داران

امام صادق عليه السلام فرمود: براى روزه دار، دو سُرور و خوشحالى است:
1 ـ هنــگام افـطار
2 ـ هنگام لقاءِ پروردگار (وقت مردن و در قيامت).
نمایش منبع

بهشـت و باب روزه‏داران

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: براى بهشـت درى است بنـام (ريّـان) كه از آن فقط روزه داران وارد مى شوند.
نمایش منبع

دعـاى روزه‏داران

امام كاظم عليه السلام فرمود: دعـاى شخـص روزه دار هنگام افطار مُستجاب مى شود.
نمایش منبع

بهــار مؤمـنان

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: زمستان بهار مؤمن است، از شبهاى طولانى اش براى شب زنده دارى، و از روزهاى كوتاهش براى روزه دارى بهره مى گيرد.
نمایش منبع

روزه مُسـتحبّى

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس كار نيكى انجام دهد ده برابر آن پاداش دارد و از جمله آنها سه روز روزه در هر ماه است.
نمایش منبع

روزه مــاه رجـب

امام كاظم عليه السلام فرمود: رجب نام نهرى است در بهشت، از شير سفيدتر و از عسل شيرين تر. هركس يك روز از ماه رجب را روزه بگيرد، خداوند از آن نهربه او مى نوشاند.
نمایش منبع

روزه مـاه شعـبان

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس سه روز آخر ماه شعبان را روزه بگيرد و به روزه ماه رمضان وصل كند، خداوند ثواب روزه دو ماه پى در پى را برايش محسُوب مى كند.
نمایش منبع

افــطارى دادن (1)

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس روزه دارى را افـطار دهـد، براى او هم مثل اجر روزه دار است.
نمایش منبع

افـطارى دادن (2)

امام كاظم عليه السلام فرمود: افـطارى دادن به برادر روزه دارت، از گرفتن روزه (مُستحبّى) بهتر است.
نمایش منبع

روزه خــوارى

امام صادق عليه السلام فرمود: هركس يك روز، روزه ماه رمضان را (بدون عُذر)، بخــورد ـ روح ايمـان از او جـدا مى شود.
نمایش منبع

رمضان ماه خدا

امام على عليه السلام فرمود: رمضان ماه خدا و شعبان ماه رسول خدا و رجـب مـاه من اسـت.
نمایش منبع

رمضان ماه رحمت

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: «رمضـان» ماهى است كه ابتـدايش رحمت است و ميانه اش مغفرت و پايانش آزادى از آتش جهنم.
نمایش منبع

فضـيلت ماه رمضـان

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: درهاى آسمان در اوّلين شب ماه رمضان گشوده مى شود و تا آخرين شب آن بسته نخواهد شد.
نمایش منبع

اهـميّت ماه رمضـان

رسول خدا صلي الله عليه و آله وسلم فرمود: اگر بنده «خدا» مى دانست كه در ماه رمضان چيست [چه بركتى وجود دارد] دوست مى داشت كه تمام سال، رمضان باشد.
نمایش منبع

قـرآن و ماه رمضـان

امام رضا عليه السلام فرمود: هركس در ماه رمضان يك آيه از كتاب خدا را قرائت كند مثل اينست كه در ماههاى ديگر تمام قرآن را بخواند.
نمایش منبع

شب سرنوشـت سـاز

امام صادق عليه السلام فرمود: آغاز سال (حساب اعمال) شب قدر است. در آن شب برنامه سال آينده نوشته مى شود.
نمایش منبع

برترى شـب قـدر

از امام صادق عليه السلام سؤال شد: چگونه شب قدر از هزار ماه بهتر است؟ حضرت فرمود: كار نيك در آن شب از كار در هزار ماه كه در آنها شب قدر نباشد بهتر است.
نمایش منبع

تقــدير اعـمال

امام صادق عليه السلام فرمود: بر آورد اعمال در شب نوزدهم انجام مى گيرد و تصويب آن در شب بيست و يكم و تنفيذ آن در شب بيست و سوّم.
نمایش منبع

احيــآء شب قـدر

فُضيل بن يِسار گويد: امام باقر عليه السلام در شب بيست و يكم و بيست سوّم ماه رمضان مشغول دعا مى شد تا شب بسر آيد و آنگاه كه شب به پايان مى رسيد، نماز صبح را مى خواند.
نمایش منبع

زكات فــطره

امام صادق عليه السلام فرمود: تكميل روزه به پرداخت زكات، يعنى فطره است، همچنان كه صلوات بر پيامبر صلي الله عليه و آله وسلم كمال نماز است.
نمایش منبع
حدیث روز

راوی:

دَخَلتُ على أبي الحسَنِ العَسكرِيِّ عليه ‏السلام فقالَ: أينَ كُنتَ؟ فَقُلتُ: زُرْتُ الحُسينَ عليه ‏السلام، قالَ: أما إنّكَ لو زُرْتَ قَبرَ عبدِ العظيمِ عِندَكُم لَكُنتَ كَمَن زارَ الحُسينَ بنَ عَلِيٍّ عليهماالسلام؛

يكى از اهالى رى گفت: خدمت امام هادى عليه ‏السلام مشرّف شدم. حضرت پرسيد: كجا بودى؟ عرض كردم: به زيارت حسين عليه ‏السلام رفته بودم. حضرت فرمود: بدان كه اگر قبر عبدالعظيم در شهر خودتان را زيارت كنى، همچون كسى باشى كه حسين بن على عليهماالسلام را زيارت كرده باشد.

ثواب الأعمال: ج1، ص124

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838