1408 ـ هر كه چيزى را نداند ، بر آن خرده گيرد

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : مَن قَصُرَ عَن مَعرِفَةِ شَيءٍ عابَهُ. حديث

امام على عليه السلام : هر كه از شناخت چيزى درماند،بر آن خرده گيرد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَن جَهِلَ شَيئا عابَهُ . حديث

امام على عليه السلام : هر كه چيزى را نداند، آن راعيب شمارد.