1433 ـ پرهيز از آمرزش خواهى با وجود ادامه دادن به گناه

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : الاستِغفارُ مَع الإصرارِ ذُنوبٌ مُجَدَّدَةٌ . حديث

امام على عليه السلام : آمرزش خواهى[ها] با وجودادامه دادن به گناه، خود گناهانى تازه اند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ الرِّضا عليه السلام : المُستَغفِرُ مِن ذَنبٍ ويَفعَلُهُ كَالمُستَهزئَ بربِّهِ . حديث

امام رضا عليه السلام : كسى كه از گناهى استغفار مى كندو باز آن را انجام مى دهد، مانند كسى است كه پروردگارش را ريشخند كند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : مَنِ استَغفَرَ بلِسانِهِ ولم يَندَمْ بقَلبِهِ فَقدِ استَهزَأ بنفسِهِ . حديث

امام رضا عليه السلام : هر كه به زبانش آمرزش بخواهد و در دلش [از گناه خود ]پشيمان نباشد، خودش را ريشخند كرده است.