1618 ـ آنچه سكوت را بر كلام برترى مى دهد

صفحه اختصاصي حديث و آيات رسولُ اللّه ِ صلى الله عليه و آله : السُّكوتُ خَيرٌ مِن إملاءِ الشَّرِّ ، وإملاءُ الخَيرِ خَيرٌ مِن السُّكوتِ . حديث

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خاموشى، بهتر از املا كردن بدى [بر فرشتگان كاتب اعمال ]است و املا كردن خوبى، بهتر از خاموشى است.

صفحه اختصاصي حديث و آيات الإمامُ عليٌّ عليه السلام : صَمتٌ يُكسِبُكَ الوَقارَ خَيرٌ مِن كلامٍ يَكسُوكَ العارَ . حديث

امام على عليه السلام : خاموشى اى كه تو را وقار بخشد، بهتر از سخن گفتنى است كه جامه عار بر تو پوشد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : صَمتٌ يُعقِبُكَ السَّلامَةَ خَيرٌ مِن نُطقٍ يُعقِبُكَ المَلامَةَ . حديث

امام على عليه السلام : خاموشى اى كه براى تو سلامت در پى آورد، بهتر از گفتارى است كه برايت ملامت به بار نشاند.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : صَمتٌ يَكسُوكَ الكرامَةَ خَيرٌ مِن قَولٍ يُكسِبُكَ النَّدامَةَ . حديث

امام على عليه السلام : خاموشى اى كه جامه كرامت بر تو پوشاند، بهتر از سخنى است كه برايت ندامت آورد.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : الخَرَسُ خَيرٌ مِن الكَذِبِ . حديث

امام على عليه السلام : گنگ و لال بودن، بهتر از دروغ گفتن است.

صفحه اختصاصي حديث و آيات عنه عليه السلام : الحَصَرُ خَيرٌ مِن الهَذَرِ . حديث

امام على عليه السلام : ناتوانى در سخن گفتن، بهتر از ياوه گويى است.