کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

115 ـ دوستى و دشمنى امام على عليه السلام

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : دوستى على گناهان را مى خورد همچنان كه آتش هيمه را.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : سرلوحه كارنامه مؤمن، دوستى على بن ابى طالب است.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : هر گاه خداوند عشق و دوستى على را در دل مؤمنى استوار سازد و با اين حال قدمش بلغزد (خطايى از او سر زند) خداوند قدمش را در روز قيامت بر صراط ، استوار نگه مى دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله ـ به على عليه السلام ـ فرمود : تو را جز مؤمن دوست ندارد و جز منافق دشمنت نمى دارد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490