کتابخانه احادیث شیعه

229 ـ نشانه نيكوكار

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : نشانه نيكوكار ده چيزاست: براى خدا دوست مى دارد، براى خدا دشمنى مى ورزد، براى خدا يار و همراه مى شود، براى خدا جدا مى شود، براى خدا خشم مى گيرد، براى خدا خشنود مى شود، براى خدا كار مى كند، خدا جوست، در برابر خدا خاشع و ترسان و هراسان و پاك و با اخلاص و با حيا و مراقب خود است و براى خدا احسان و نيكى مى كند.
نمایش منبع
حدیث روز

پیامبر خدا صلی الله علیه و آله:

زينَةُ الْحَـديثِ الصِّـدْقُ؛

زينت سُخن، راستگويى است.

من لايحضره الفقيه: ج4، ص402

احادیث معصومین

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 3838