کتابخانه احادیث شیعه

242 ـ افراد منفور نزد خدا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا خداوند از پيرمردِ زناكار، توانگرِ ستمكار، تهيدستِ گردنفراز و گداى سمج نفرت دارد و بخشنده منّت گذار را بى اجر مى گذارد و گردنكشِ گستاخِ دروغگو را دشمن مى دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا خداوند تبارك و تعالى از هر كس كه به دنيا عالِم و به آخرت جاهل باشد نفرت دارد.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا خداوند متعال نفرت دارد از هر درشتخوى متكبّر عربده جوى در كوچه و بازار كه در شب مانند مرده مى افتد و در روز مانند الاغ است و به كار دنيا آگاه است و به آخرت نادان.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : همانا خداوند عز و جل از مردى كه به خانه اش درآيند و او نجنگد نفرت دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : همانا خداوند سبحان از آدم وقيحِ گستاخ در گناهان نفرت دارد.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : پيامبر خدا صلى الله عليه و آله مى فرمود: همانا خداوند از كسى كه به برادرانش رو ترش كند نفرت دارد.
نمایش منبع
امام باقر عليه السلام : همانا خداوند از آدم بد زبان دشنامگوى نفرت دارد.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490