کتابخانه احادیث شیعه

354 ـ چهره زيبا

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : بهترين چيزى كه به مردمؤمن داده شده خوى نيكوست و بدترين چيزى كه به انسان داده شده دل بد در چهره زيباست.
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : خوبى را نزد خوبرويان بجوييد ، زيرا كرده هاى آنان به زيبايى زيبنده تر است .
نمایش منبع
پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : آفت زيبايى، غرور است.
نمایش منبع
امام على عليه السلام : زيبايىِ رخسار مؤمن از حسن عنايت خداست به او.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490