کتابخانه احادیث شیعه

462 ـ فهم حديث

امام على عليه السلام : همّتتان درايت و فهم حديث باشدو نه روايت و نقل آن .
نمایش منبع
امام على عليه السلام : اهتمام كم خردان نقل كردن[حديث ]است، و اهتمام دانايان فهميدن [آن].
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : يك حديث بفهمى بهتر است ازآن كه هزار حديث [نفهميده ]روايت كنى.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490