کتابخانه احادیث شیعه
پرینت احادیث

465 ـ درستى حديث و سازگارى با قرآن

پيامبر خدا صلى الله عليه و آله : حديث مرا با كتاب خدابسنجيد، اگر موافق بود، از من است و من آن را گفته ام.
نمایش منبع
امام صادق عليه السلام : هر حديثى كه با قرآن سازگار نباشد، ساختگى است.
نمایش منبع
حدیث روز

امام كاظم عليه ‏السلام : :

المَغبونُ مَن غُبِنَ عُمرُهُ ساعَةً؛

زيان كار كسى است كه ساعتى از عمرش را زيان كرده باشد.

نزهة الناظر و تنبيه الخاطر ، ص 123

چهل حدیث « گهرهای کاظمی » علیه السلام

حمایت از پایگاه
آمار پایگاه کتابخانه احادیث شیعه

تــعــداد كــتــابــهــا : 111

تــعــداد احــاديــث : 45456

تــعــداد تــصــاویــر : 685

تــعــداد حــدیــث روز : 646

تــعــداد کــلــیــد واژه هــا : 611

تــعــداد اعــضــاء : 3490